Álláshirdetés: Családsegítő munkakör

0
2988

A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Fő utca 61.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998.NM rendelet szerint.

lletmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskolai végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus),
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 1-3 év szakmai tapasztalat a gyermekvédelemben.

Elvárt kompetenciák: kiváló szintű kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, együttműködésre való készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. október 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Miklósné nyújt a +36 23 786168 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3-9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 10/Á/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

Elektronikus úton, Kürthy Miklósné részére az szgyjsz@tarnok.hue-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje:2019. október 30.