Hirdetmény: HÉSZ módosítás, partnerségi felhívás

0
2195

Tisztelt Partnerek!

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 15/2019. (II.14.) számú határozatában döntött a hatályos helyi építési szabályzatának eseti módosításáról, Tárnok 331/4 hrsz, 106/6 hrsz, 105 hrsz, 1604 hrsz, 2610 hrsz, 2613 hrsz, 1612/3 és 3960/1 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozóan.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (TkR.) 29/A. §-a és Tárnok Nagyközség Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.28.) számú rendeletének megfelelően véleményezésre közzé tesszük. A dokumentáció tervezete a Tárnoki Polgármesteri Hivatalban, munkaidőben Kovács Zoltánnál megtekinthető.

A TkR. 29/A §-nak megfelelően lakossági fórumot tartunk.

A fórum ideje: 2019. szeptember 13., 13 óra,
A fórum helye: Polgármesteri Hivatal „B” épület földszinti tárgyaló.

A partnerek a rendelet-tervezettel kapcsolatos véleményüket 2019. szeptember 23-án 8 óráig tehetik meg írásban a kovacs.zoltan@tarnok.hu email címen.

Tárnoki Polgármesteri Hivatal