Sikeres pályázat: 192 millió forintból bővülhet a Tárnoki Tipegő Bölcsőde

0
1430

Ötvenhárom Pest megyei önkormányzat nyert el több mint 9,2 milliárd forint hazai fejlesztési forrást a települések bölcsődei ellátásának fejlesztésére, korszerűsítésére, amelyből településünk 192 millió forint támogatásban részesült. Az elkészült terv szerint a Tárnoki Tipegő Bölcsőde 2 csoportszobával, valamint egy mosdó és egy öltöző-átadó helyiséggel bővülhet, amelynek köszönhetően befogadó képessége 24 fővel nő.

A bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatására még 2018-ban megjelent pályázati kiírás célja a kevés szolgáltatást kínáló és bölcsődei férőhelyhiánnyal küzdő Pest megyei településeken az önkormányzati tulajdonú bölcsődék, minibölcsődék és többcélú óvoda-bölcsődeként működő intézmények bölcsődei, minibölcsődei férőhelybővítése, felújítása volt.

Szolnoki Gábor polgármester szerkesztőségünknek elmondta:  „A Tárnoki Tipegő Bölcsőde megépítésekor azonnal tovább gondolkodtunk, ismerve településünk demográfiai mutatóit. Tárnokon az országos átlagot meghaladó a gyermekszületési létszám, ennek egyik oka, hogy a kormányzat családtámogatási rendszerének köszönhetően településünkre sok családos ember költözik, és egyre több gyermek születik.

2017-ben meghatároztuk a további intézménybővítés feltételeit, költségvetésünkben fedezetet biztosítottunk a munkák tervezésére, amiről a 93/2018. (VII.24.) számú határozatukkal döntöttünk. Ennek eredményeként a Tárnok, Honfoglalás u. 3-9. szám alatti 607/4 hrsz-ú ingatlanon lévő bölcsőde férőhelybővítéséhez szükséges tervek elkészültek és az építési engedélyt megkaptuk.

Amikor pályázati kiírás jelent meg –(„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében”– azonnal döntöttünk annak beadásáról. A pályázat első körében olyan nagy volt a túljelentkezés, hogy forráshiány miatt mi is a további elbírálás alá esők körébe kerültünk. A kormányzat az eredeti támogatási keretösszeget ezért megemelte.

Július végén jött a jó hír, pályázatunk eredményes lett, és 191 981 303 Ft támogatást nyertünk a bővítésre.

Az elkészült terv szerint a Tárnoki Tipegő Bölcsőde 2 csoportszobával, valamint egy mosdó és egy öltöző-átadó helyiséggel bővülhet, befogadó képessége így 24 fővel nő. A várható költségek a korábbi hasonló beruházások alapján lettek becsülve a maximálisan pályázható összeget figyelembe véve. Ezek a kiviteli tervtől függően, valamint a szolgáltatók kiviteli terv alapján történő ármeghatározásai alapján még változhatnak. Önkormányzatunk 10,2 millió forint önerővel pályázott, így ma a teljes tervezett költség 202 millió forint.

Az Otthon Tárnokon Választási Szövetség Egyesület (OTVSZ) választási programjainak állandó alapja a helyi óvodai és bölcsődei férőhelyek számának növelése. Az elmúlt ciklusokban már több mint 150-nel növeltük ezt a számot. Ebben az évben további létszámbővítés történt a Tárnoki Tipegő Bölcsődében, és új csoport indulhat a Mesevár Óvodában is. A jelenlegi terv pedig még további 24 férőhelyet jelent. Fontos megjegyezni azt is, hogy jelenleg is zajlik a bölcsőde melletti ingatlanon építhető új óvoda közbeszerzési eljárása, annak következtében további 12 fővel bővülhet a településen ellátható gyermekek száma. Nincs megállás ezekben a fejlesztésekben, az igazi eredmények csak akkor születhetnek meg, ha a települések befektetnek a jövőbe, és vállalják az ezzel járó erőfeszítéseket. Mi ezt tesszük 2006-óta és a jövőt is hasonló határozottsággal tervezzük” – mondta el a polgármester.