Ottné Lepnyák Julianna kapta a Rákóczi-díjat

0
1571
Ottné Lepnyák Julianna

A tanévzáró ünnepségen a gyermekek vastapssal köszöntötték Ottné Lepnyák Juliannát, miközben átvette Szolnoki Gábor polgármestertől egy csokor virág kíséretében településünk oktatási díját, a Rákóczi-díjat.

A Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által alapított Rákóczi-díj annak a pedagógusnak adományozható, aki példamutató munkájával, magas színvonalú nevelői, oktatói tevékenységével kivívta a szakmai vezetők és a szülői munkaközösség elismerését.

Ottné Lepnyák Julianna az oktatás terén végzett aktív, megújító, meghatározó, irányító és több évtizedes magas színvonalú munkája elismeréseként részesült a díjban. Tanítói pályáját a tárnoki iskolában kezdte 1984. augusztus 16-án, így több évtizedes munkássága csak ehhez az iskolához köthető, ahol a tanítás mellett a sokszínű programokkal, szabadidős tevékenységek szervezésével a gyermekek nevelésén át sokat tett a helyi közösség erősítéséért. Ezalatt az idő alatt bizonyította szakmai rátermettségét, hiszen tanítványai biztos tudással, összefort közösségként érkeznek az ötödik osztályba. Nemcsak tárgyi tudása és személyiségformáló tevékenysége alapján érdemelte ki ezt a díjat, hanem egyéni adottságai alapján is. Tanítványaival empatikus és toleráns, a szülőkkel és a kollégáival pedig egyaránt együttműködő.

Szívből gratulálunk neki a díjhoz!