Álláshirdetés – Óvodapedagógus

0
1611

Mesevár Óvoda – Tárnok

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Mesevár Óvoda – Tárnok

Óvodapedagógus 4 fő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Templom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Pedagógiai program alapján az óvodás gyermekek fejlesztése sokoldalú tevékenységgel a gyermekek életkori sajátosságainak megfelelően. Belső szabályzatok alapján pedagógiai feladatok szakszerű ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, óvodapedagógus,

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű Elkötelezettség, lelkiismeretesség, együttműködés, empátia, tolerancia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Mesevár Óvoda – Tárnok címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Templom 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II.-40./2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus 4 fő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. június 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 15.