A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §. alapján

pályázatot hirdet

családsegítő

munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő.

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Fő utca 61.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998.NM rendelet szerint.

lletmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • főiskolai végzettség (szociális munkás, szociálpedagógus),
  • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

3-5 év szakmai tapasztalat a gyermekvédelemben.

Elvárt kompetenciák:

kiváló szintű kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, együttműködésre való készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:2019. április 22.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Miklósné nyújt a +36 23 786168 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Honfoglalás u. 3-9.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1/Á/2019., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje:2019. április 26.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: kozigallas.gov.hu – 2019.április 5.