Álláshirdetés – Óvodapedagógus munkakör

0
671

Mesevár Óvoda – Tárnok
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. $ alapján
pályázatot hirdet
Mesevár Óvoda – Tárnok
Óvodapedagógus 4 fő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Templom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai program alapján az óvodás gyermekek fejlesztése, sokoldalú tevékenységgel életkori sajátosságaiknak megfelelően. Belső szabályzatok alapján a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) Garantált 13 havi bér az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •  Főiskola, Óvodapedagógus,
  •  magyar állampolgárság büntetlen előélet, cselekvőképeség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű elkötelezettség, lelkiismeretesség, együttműködés, empátia és tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. március 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Mesevár Óvoda – Tárnok címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Templom utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II.-9./2019. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus 4 fő.

vagy

  • Elektronikus úton Halmosné L. Szilvia részére a mesevar.ovoda@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. április 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. január 29.