ELKEZDTÉK A 2019. ÉVI ADÓK MEGFIZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ADÓIRATOK MEGKÜLDÉSÉT

0
344

MEGKEZDŐDÖTT A 2019. ÉVI ADÓK MEGFIZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
ADÓIRATOK MEGKÜLDÉSE!

FIZETÉSI HATÁRIDŐK:
2019. I. félév: március 18.
2019. II. félév: szeptember 16.

A gyakorlatban többször előforduló kérdésekre az egyértelműség kedvéért egy rövid tájékoztatót adunk a magánszemély adózók részére.

 

KOMMUNÁLIS ADÓ, ÉPÍTMÉNYADÓ:

Mértékemelés nem történt 2019. évre

A Képviselő-testület év végén felülvizsgálta helyi adórendeletét és úgy döntött nem változtat a helyi adók struktúráján, mértékén. Magánszemélyek esetében belterületen továbbra is az évi 10.000 Ft-os kommunális adót kell fizetni adótárgyanként. A külterületen lévő építmények után sem változott az évi fizetendő adó (lakás esetében 200 Ft/m2, nem lakás esetén 500 Ft/m2). Amennyiben változás történt az adózás körülményeiben (például: ingatlan eladás, vétel, öröklés, stb.), az adózónak a változást be kell jelentenie. A bejelentés bevallás formájában történik.A bevallási nyomtatvány elérhető atarnok.asp.lgov.hu honlapon, valamint az Adó Irodában.

Továbbra is mentesülnek a 65. év felettiek

A Képviselő-testület 2019. évre tovább biztosítja a 65. életévet betöltött magánszemélyeknek kommunális adó és építményadó alól az alanyi mentességet.Az alanyi mentesség az adózót megillető tulajdoni hányad után érvényesíthető és azok mentesülnek, akik 2018.01.01-2018.12.31. között betöltötték a 65. életévüket.

GÉPJÁRMŰADÓ:

Az adóhatóság a Belügyminisztérium hatósági adatszolgáltatása alapján küldi meg az évi gépjárműadót. Az adóiratok a 2019. január 1-jei hatósági adatok szerint kerültek kiküldésre. Az egyenlegértesítőben azok a gépjárművek szerepelnek, melyeknek az előző évben/években határozattal elrendelt adója nem változott idénre vonatkozóan. Abban az esetben, ha az adóalany 2018. évben tulajdonjogot szerzett vagy lakóhelyet létesített Tárnokon vagy gyártási év kategóriát átlépett gépjárművel rendelkezik, az adóhatóság határozatban értesíti az adózót a gépjármű fizetendő adójáról. E határozat szerint kell teljesíteni az adót az adóhatóság újabb határozatáig, mely a következő évben már automatikusan szerepelni fog az egyenlegértesítőben.

Amennyiben az adóalany elidegenítette gépjárművét, azt az okmányirodában kell bejelenteni az eladást követő 8 napon belül. Bejelentés hiányában, illetve határidő elmulasztása esetén egyes esetekben adóalanyisága továbbra is fennmaradhat a következő évre, évekre. A későbbiek folyamán adózás szempontjából nem az adásvételi szerződéssel, hanem az okmányirodában történő eladás bejelentés igazolásával tud mentesülni az adó alól.

Január 1-jét követő forgalomból kivonás esetén az adóhatóság a későbbiek folyamán határozatot küld az adózó részére, ezzel fog realizálódni az éves fizetendő adója.

Törvényi rendelkezés szerint az egyéni vállalkozó magánszemélyek részére az adóiratok elektronikus úton kerülnek megküldésre.

Amennyiben bármilyen egyedi kérdés merülne fel, az ügyintézők szíves rendelkezésére állnak ügyfélfogadási időben.

Tárnoki Polgármesteri Hivatal