Pályázati kiírás sporttevékenység pénzügyi támogatására

0
662

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Sport Bizottsága
pályázatot ír ki
sporttevékenység pénzügyi támogatására.

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának 6/2015.(II.23.) számú rendelete fogalmazza meg a sportszervezetek pénzügyi támogatásának rendjét. A rendelet kiterjed a támogatandó szervezetekre, a támogatási feltételekre, a pályázat elbírálására. A Támogatott részére nyújtható támogatás nem haladhatja meg az évi 500.000,Ft-ot.A rendelet mellékleteként szerepel a pályázati űrlap, mely letölthető a www.tarnok.hu honlapról, vagy kérhető az önkormányzat Jegyzői Irodáján.

Tárnok Nagyközség Önkormányzata 6/2015.(II.23.) számú rendelete szerint pályázatot nyújthat be:

  • tárnoki székhelyű vagy telephelyű sportszervezet
  • önkormányzattal együttműködő, sporttal foglalkozó szervezetek

A pályázathoz a pályázó szervezetnek kötelező mellékletként csatolni kell:

  • a hatályos alapító okiratnaka szervezet képviselője által hitelesített másolatát,
  • székhely szerinti megyei (fővárosi) bíróság által a szervezet hatályos adatairól kiállított, harminc napnál nem régebbikivonatát;
  • döntéshozó szerve üléséről készült azon jegyzőkönyv vagy határozati kivonat másolatát, amely a pályázat benyújtására vonatkozó döntést és a megvalósítani kívánt célt tartalmazza;
  • amennyiben az adott pályázathoz egyéb támogatásbanis részesült, az erről szóló határozat másolatát;
  • a pályázat benyújtását megelőző évről szóló közhasznúsági jelentését, illetve ennek hiányában azonos adattartalmú dokumentációt (csak közhasznú szervezeteknek)
  • annak igazolása, hogy a pályázott összeg 30 %-ával megegyező saját bevétellelrendelkezik;
  • annak igazolását, hogy pályázó nem rendelkezik köztartozással; (NAV és helyi adóiroda által igazolva)

A pályázat hiányos benyújtása esetén a bizottság a támogatás iránti kérelmet elutasítja.

Előnyt jelent:

–    gyerekekkel foglalkozó szervezetek jelentkezése

–     nagy tömegeket megmozgató programok megszervezése

Pályázat beérkezésének határideje: 2019. március 11. (hétfő) 16.00 óra

A pályázatok leadási helye:

Tárnoki Polgármesteri Hivatal (Tárnok, Dózsa György út 150-152.) a bizottság elnökének címezve.

Pályázatokon kérjük feltüntetni:

– Sporttevékenység pénzügyi támogatása

– Felbontható a Sport Bizottság ülésén

Pályázatok elbírálása:A pályázati határidőt követően, a Sport Bizottság soron következő ülésén.

Tárnok, 2019. február 11.

 

Klemné Zabó Ágnes sk
Sport Bizottság elnöke