Álláshirdetés – Testületi előadó

0
331

Tárnoki Polgármesteri Hivatal 

a “Közszolgálati tisztviselőkről szóló” 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
Jegyzői Iroda

testületi előadó

munkakör betöltésére. 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozott idejű várhatóan 2020. 08. 16. –ig tartó közszolgálati jogviszony 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő 

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Képviselő-testület és Bizottságok jegyzőkönyvvezetői és ügyintézői feladatainak, valamint a működésükkel kapcsolatos feladatok ellátása. 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló” 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Jegyzői utasítás rendelkezései az irányadók. 

Pályázati feltételek:

  • Magyar állampolgárság,
  • Cselekvőképesség,
  • Büntetlen előélet,
  • Egyetem, egyetemi vagy főiskolai szintű hittudományi, bölcsésztudományi és egyes társadalomtudományi felsőoktatásban szerzett szakképzettség; államigazgatási és szociális igazgatási felsőoktatásban szerzett szakképzettség; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és kormányablak ügyintézői vizsga; egyetemi vagy főiskolai szintű végzettség és ügyvitelszervezői és rendszerszervezői szakképesítés. ,
  • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

hasonló területen szerzett – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkéréséről szóló igazolás a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolása, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a köztisztviselői jogviszony létesítését nem teszi lehetővé. 

A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, továbbá nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja. 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 19. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 11. 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Beleznai Enikő nyújt, a 23/387-019/126 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja: 

  • Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő, azonosító számot: 5983/2018. , valamint a munkakör megnevezését: testületi előadó. 
  • Elektronikus úton Beleznai Enikő részére a beleznai.eniko@tarnok.hu E-mail címen keresztül
  • Személyesen: Beleznai Enikő, Pest megye, 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokról a Tárnoki Polgármesteri Hivatal jegyzője, mint a kinevezés és munkáltatói jogok gyakorlója, a háromtagú bírálóbizottság javaslatának figyelembevételével dönt. A pályázók a pályázat eredményéről telefonon értesülnek. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezés feltétele a Kttv. 42. § (1) bekezdése szerinti három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, 6 hónapos próbaidő kikötésével. 

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16. 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ: 

Elektronikus úton az e-mail tárgyában kérjük feltüntetni: TPH 5983/2018., pénzügyi ügyintéző. Határidőn túl, vagy hiányosan benyújtott pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Figyelem! A pályázatok beérkezési határideje, a pályázatban megjelölt benyújtási határidő.