BURSA HUNGARICA PÁLYÁZAT IDÉN IS

0
245

Tárnok Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve idén is kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának ideje: 2018. november 6.

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása.

A képviselő testület a szeptemberi ülésén döntött arról, hogy – hasonlóan a korábbi évekhez – csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához. Kiírja mind az „A” (két félévre szóló) mind a „B” (hat félévre szóló) típusú pályázatot. A határidőn belül, formailag megfelelő pályázatot benyújtó szociálisan rászoruló pályázókat Tárnok havi 5.000 Ft támogatásban részesíti, amely kiegészül a megyei önkormányzatok, illetve a felsőoktatási intézmények támogatásával. Tárnok a jövő évi költségvetésében biztosítja az ösztöndíjak fedezetét.

A pályázat az EPER-Bursa Hungarica oldalon történt regisztrációt követően nyújtható be!

Letölthető dokumentumok:

„A” típusú pályázati kiírás

„B” típusú pályázati kiírás

Jövedelemnyilatkozat

Munkáltatói igazolás

Nyilatkozat egyéb nem rendszeres jövedelemről

Nyilatkozat halmozottan hátrányos helyzetről