Ügyvezető – Tárnoki Köz-Ért Kft.

0
338

Pályázati felhívás

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a településüzemeltetési feladatok ellátására létrehozott profitorientált gazdasági társaság ügyvezetői állására pályázatot ír ki az alábbi tartalommal:

A pályázatot meghirdető Tárnok Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152.
A meghirdetett munkahely és beosztás:  Tárnoki Köz-Ért Kft. ügyvezetője munkajogviszony
2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 148.

A pályázó feladata:

A Kft. ügyvezetői feladatainak ellátása, a Kft. üzleti tervének elkészítése, árbevételeinek eredményességének biztosítása, feladatainak irányítása és összehangolása, ellenőrzés, koordinálás, gazdálkodási és költségtervek elkészítése.

Ezek a feladatok az alábbiak: ingatlankezelés; saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése; egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása; művészeti létesítmények működtetése; könyvtári, levéltári tevékenység; egyéb közösségi, társadalmi tevékenység.

A vállalt feladatok bővítése az eredményesség érdekében.

Az ügyvezető felelős a Kft. szabályos, gazdaságos és eredményes működtetéséért.

Képesítési és egyéb feltételek:

– felsőfokú végzettség,

– büntetlen előélet.

A pályázathoz csatolni kell:

– képesítést igazoló okirat hiteles másolatát,

– szakmai önéletrajzot,

– három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,

– vezetői, szakmai programot.

Előnyt jelent:

  • felsőfokú műszaki és/vagy közgazdasági végzettség,
  • felelős műszaki ellenőr, felelős műszaki vezetői képesítés,
  • önkormányzati gazdasági társaságnál és/vagy városüzemeltetési feladatokat ellátó intézménynél szerzett szakmai tapasztalat,
  • vezetői gyakorlat.

Bérezés: megegyezés szerint a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény rendelkezései alapján

A pályázatok benyújtásának határideje: 2018. 10. 03.

A pályázatok elbírálásának határideje: A benyújtást követő első Képviselő-testületi ülés.

A pályázatokat zárt borítékban a bérigény megjelölésével az alábbi címen kell benyújtani: Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere, Szolnoki Gábor 2461 Tárnok, Dózsa Gy. út 150-152. A borítékon fel kell tüntetni: „Tárnoki Köz-Ért Kft. ügyvezetői pályázat.”
A pályázati kiírással kapcsolatosan érdeklődni személyesen Szolnoki Gábor polgármesternél, vagy telefonon a 23/387-041 számon lehet.

A vezetői megbízatás határozatlan időre szól (Mt. alapján 3 hónap próbaidő)

A munkaviszony kezdő időpontja: a képviselő-testületi döntést követően azonnal betölthető

A kiíró fenntartja a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

 

 

 

 

 

 

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának

Képviselő-testülete