Ebösszeírás Tárnokon

0
1617

Tisztelt Ebtulajdonosok!

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávt.) 42/B. § (1) bekezdése rendelkezése alapján az eb tartási helye szerint illetékes önkormányzat – ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

E feladatának eleget téve Tárnok Nagyközség közigazgatási területén az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVII. törvény 42/B. §-ában foglalt kötelezettségnek eleget téve 2018. szeptember hó 1. napja – 2018. október hó 31. napja között ebösszeírást tart.

Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Felhívom az ebtartók figyelmét arra, hogy

a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm.rendelet 17/B § (10) bekezdése értelmében 2013. január 1. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel megjelölve tartható, ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket az adatlap kitöltése előtt állatorvosnál megjelöltetni.

A kötelezettség nem teljesítése esetén az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendelet értelmében 45.000,- Ft állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Amennyiben az ebtartó az ebösszeírásra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét elmulasztja, úgy 30.000,- Ft állatvédelmi bírságot köteles fizetni.

Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.

Az ebösszeírásban mikrochippel ellátott és az állatorvosnál már korábban bejelentett, a központi nyilvántartásban szereplő ebeket is be kell jelenteni.
Az ebtulajdonosok az ebösszeírást követően is kötelesek az adatokban bekövetkezett változásokat, szaporulatot írásban bejelenteni.

Együttműködésüket előre is köszönjük!

Tárnoki Polgármesteri Hivatal