Tárnoki Életfa díj

0
971

2017. novemberében Tárnok Nagyközség Önkormányzata módosította a helyi kitüntetések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendeletét. A módosítás lényege a Tárnoki Életfa díj bevezetése volt.

A rendelet értelmében:

(1) A „Tárnoki Életfa díj” adományozható a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálatnál (a továbbiakban: TSZVSZ) legalább 5 éve aktív szakmai munkát, illetve a szakmai munkát segítő, egyéb technikai feladatot ellátó dolgozónak, aki magas színvonalú tevékenységével, közösségi munkájával hozzájárul a szolgálat hírnevének pozitív megítéléséhez.

(2) A díj évente egy alkalommal adományozható.

(3) A díjjal emlékplakett, a polgármester által aláírt, az adományozás indokait és dátumát igazoló okirat és 100 000 Ft pénzjutalom jár.

(4) A díj adományozására javaslatot tehet:

a) a település lakossága,
b) a Humán Bizottság,
c) a TSZVSZ dolgozója,
d) a TSZVSZ vezetője.

Fentiek figyelembevételével augusztus 27-től szeptember 15-ig, az Idősek Napközi Otthonában (Fő u. 61.), illetve az Egészségházban (Rákóczi út 83.) kihelyezett gyűjtőhelyen, lezárt borítékban várjuk a lakosság javaslatait a javasolt személy nevével, illetve a javaslat indoklásával.

A „Tárnoki Életfa díj”átadására november 12-én, a szociális munka napján kerül sor.

Kürthy Miklósné
intézményvezető