Tervezőt keres az önkormányzat

0
1249
Tárnoki Tipegő Bölcsőde a Honfoglalás u. 3-9. szám alatt

Tárnok Nagyközség Önkormányzata tervezőt keres a Tárnoki Tipegő Bölcsőde bővítési dokumentációinak elkészítésére. A piac leterheltsége ellenére, olyan tervezők jelentkezését várják, akik rövid határidő vállalásával a Pénzügyminisztérium által kiírt pályázat részeként el tudják készíteni az önkormányzati tulajdonban lévő intézmény bővítését célzó terveket.

További információ:
Kovács Zoltán
titkarsag@tarnok.hu
06 23 387 041

Mint ismeretes, a Pénzügyminisztérium 4,5 milliárdos keretösszeggel hirdette meg az önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatását Pest megyében. A pályázati kiírás célja, hogy a Pest megye területén található, férőhelyhiánnyal küzdő továbbá elavult, leromlott műszaki állapotban lévő önkormányzati tulajdonú bölcsődék intézményi infrastruktúráját fejlessze annak érdekében, hogy mind a bölcsődei ellátáshoz való hozzáférést, mind a bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások minőségét javítsa és ezáltal is támogassa a bölcsődés korú kisgyermeket nevelő szülők munkavállalását. A támogatásokból lehetőség nyílik az önkormányzati tulajdonú bölcsődék férőhelybővítéssel együtt való felújítására, bővítésére, átépítésére, valamint szakmai eszközök, berendezések beszerzésére is. A rendelkezésre álló 4,5 milliárd forint támogatási keretből felújítás esetén minimum 10 millió Ft – maximum 100 millió Ft, új bölcsőde építése esetén pedig minimum 60 millió Ft – maximum 400 millió Ft támogatási összeg igényelhető.