Megkezdődött a Rákóczi út – Testvériség utca kereszteződésének forgalmi átalakítása

0
1515

Az utóbbi években településünk több pontján alakult ki zsúfoltság a megnövekedett intézményi-, vásárlói-, illetve gépjárműforgalom miatt. Önkormányzatunk a problémás területek rendezése érdekében elkészíttette Tárnok közlekedésfejlesztési koncepcióját még 2015-ben. A teljes-, és új közlekedési rend kialakításának költsége – az új forgalmi rendek táblázása, gyalogátkelőhelyek és járdák kialakítása, ezek közvilágításának és egyéb, új forgalomtechnikai eszközök építése – mai áron számolva eléri a százmillió forintot. A fejlesztés az elfogadott terv szerint ütemezetten halad, azokat a helyszíneket érintve, ahol a leginkább érzékelhetővé válik a megnövekedett forgalom.

Tárnok sajátossága, hogy a főbb közlekedési utakhoz vezető mellékutcák szélessége nem teszi lehetővé két szabályos forgalmi sáv-, illetve járda kialakítását, továbbá az újonnan létesülő kereskedelmi egységek jelentősen növelik a gépjárműforgalmat. Agglomerációs sajátosság az is, hogy az egy háztartásra jutó személygépjárművek száma jelentősen nagyobb az országos átlagnál.

A tervek részeként először a Rákóczi út – Hazatérők útja-, illetve a Dózsa György út – Halász utca – Marton utca kereszteződését tették biztonságosabbá, majd a Marton utcai óvoda előtti kanyarban a szabályellenes – és főként a gyermekekre veszélyt jelentő – parkolási szokásokat szüntették meg. Ebben az évben a négy intézményt – két iskola és két óvoda épületet – érintő Rákóczi út – Iskola utca – Szív utca új forgalmi rendjének kialakítása történt meg, jelenleg pedig a Rákóczi út – Testvériség utca kereszteződésének fejlesztése kezdődött el.

A Rákóczi út – Testvériség utca esetében az egyik legfontosabb feladat egy gyalogátkelőhely létesítése – azonban, mint Tárnokon sok helyszínen –, itt sem ideálisak a területi-, illetve tulajdonviszonyok. Mindemellett további parkolóhelyek kialakítását is meg kell tervezni. Továbbá rendezni kell a terület csapadékvíz-elvezetését a Rákóczi út mellett a Benta-patak felé kialakított üzletsor előtt, ugyanis nagyobb esőzések esetén magánterületekre folyik a víz. A kereszteződésben a forgalomszámlálási adatok alapján – különösen a kialakítandó új gyalogátkelőhely miatt –, szükség lesz a forgalmi rend megváltoztatására is.

Településünk fejlődésének egyik kulcskérdése, hogy milyen forgalomtechnikai megoldásokat, változtatásokat alkalmaznak annak érdekében, hogy a gépjármű közlekedés, az intézmények, kereskedelmi egységek megközelítése a leggördülékenyebb legyen, figyelembe véve a megnövekedett gyalogosforgalom biztonságosságát.

Ami még a tervező asztalon van: az a Polgármesteri Hivatal előtti útszakaszon, illetve a Dózsa György út – Rákóczi út kereszteződésénél egy-egy gyalogátkelőhely létesítése, valamint ugyanitt az Érd felé haladó buszforgalom megállójának áthelyezése.

Szolnoki Gábor polgármester: „Településünk gyarapodásának és növekedésének köszönhetően az egyik folyamatos felügyeletet, munkát és fejlesztéseket jelentő része: közlekedésünk. Tagadhatatlan tény, hogy Tárnok is azok közé a települések közé tartozik, ahol az egy háztartásra jutó gépjárművek száma magasabb az országos átlagnál, ez pedig önkormányzatunk számára megoldandó feladatokat eredményez. Az elkészült közlekedésfejlesztési koncepció ugyan meghatározza a középtávon elvégzendő projekteket, de minden olyan esetben, ahol a helyzet gyorsabban változik, lépnünk szükséges. Így, a gyakorlati terveket folyamatosan készítjük, a pályázati lehetőségeket figyeljük, mindemellett pedig saját erőforrásból is valósítunk meg beruházásokat.”

Kapcsolódó cikkek:
Forgalomcsillapítás tervezése a Halász utcában
Figyelemfelkeltő lett a Rákóczi út – Hazatérők útja találkozási pontja