Tájékoztatás óvodai felvételről

0
1577

A Tárnoki Mesevár Óvoda hosszú évek óta abban a szerencsés helyzetben volt a szülők és a fenntartó legnagyobb megelégedésére, hogy 2011. szeptembere óta folyamatosan fel tudta venni a 3 évesnél fiatalabb gyermekeket is. Így szeptemberben már 2 és fél évesen meg tudták kezdeni a gyermekek az óvodába járást, azokban az esetekben, ahol a szülők ezzel a lehetőséggel élni szerettek volna.

Ez a környék települései között kivételes sajátosság volt, hiszen nem volt és most sem jellemző az óvodákra a túljelentkezések miatt, hogy fogadni tudják a nem óvodaköteles gyermekeket is.

A fenntartó önkormányzat a tárnoki gyermekek óvodai ellátása érdekében úgy bővítette évek alatt az óvodai férőhelyek számát, hogy minél több gyermek járhasson óvodába. Jelenleg 384 óvodás gyermek befogadását biztosítja és a jövőben is plusz férőhelyeket alakít ki.

Azonban azzal senki sem számolt, hogy a gyermekeket oktató-nevelő óvodapedagógusok száma csökkenő tendenciát mutat. A pedagógus szakma elöregszik. Folyamatos a nyugdíjba vonulás és nincs utánpótlás. A friss diplomás óvodapedagógusok nem maradnak a pályán, sőt egyáltalán nem is helyezkednek el a szakmában. Nem csak a környék óvodáiban, hanem az egész országban óriási pedagógushiány van. Tárnokon ez a probléma az elmúlt évben jelent meg hathatósan.

Nem lehet úgy elindítani gyermekcsoportot, hogy nincs elég pedagógus, a törvényileg előírt két fő óvodapedagógus / csoport. A csoportszobák befogadási képessége is meghatározza a felvehető gyermekek számát, mely törvényileg szabályozott.

Ezek a kiváltó okai annak, hogy 2018. szeptemberétől nem tud elindulni 4 kiscsoport csak 3, így az óvoda csak az óvodaköteles gyermekek ellátását tudja biztosítani.

Óvodaköteles gyermek az, aki 2018. augusztus 31-ig betöltötte 3. életévét. Az a gyermek, aki augusztus 31. után tölti be 3. életévét csak 2019. szeptember 1-től válik óvodakötelessé.

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről

8. § (1) Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

49. § (1) Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

Halmosné Liebhauser Szilvia
Tárnoki Mesevár Óvoda
Intézményvezető