Álláshirdetés – Óvodapedagógus munkakör

0
792

Mesevár Óvoda – Tárnok
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján
pályázatot hirdet
Mesevár Óvoda – Tárnok
Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Templom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai program alapján az óvodás gyermekek fejlesztése, sokoldalú tevékenységgel életkori sajátosságaiknak megfelelően. Belső szabályzatok alapján a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.               

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, óvodapedagógus,
  •       magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű elkötelezettség, lelkiismeretesség, együttműködés, empátia és tolerancia,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. augusztus 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Mesevár Óvoda – Tárnok címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Templom utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II.-80./2018. , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. augusztus 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. július 5.