NAGYÉRTÉKŰ INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TÖRTÉNT ISKOLÁNKBAN

0
903

Ma már szinte közhely az a megállapítás, hogy korunkat egyre inkább áthatja a számítógépes alkalmazásokhoz kapcsolódó informatikai környezet. A munka, a játék, a tanulás tevékenységéhez egyre jobban hozzátartozik az ehhez kapcsolódó eszközök megfelelő, sok esetben speciális tudást igénylő használata. Az elmúlt pár évtizedben bekövetkezett változásokat megfigyelve arra következtethetünk, hogy ez a jövőben sem lesz másképp, sőt várhatóan a mindennapi életünket még jobban áthatja majd az egyre több lehetőséget adó internet, és az egyre bővülő hardver- és szoftvervilág.

Ha az iskolai oktatást tekintjük két okból is fontos, hogy az ehhez a világhoz kapcsolódó megfelelő taneszközök álljanak rendelkezésre: Az egyik, hogy segítségükkel növelhető az ismeretátadás hatékonysága. A mi nevelőink is egyre nagyobb mértékben alapoznak arra, hogy a humán és a reál tantárgyak tudásanyagának közvetítése, a hagyományos, jól bevált módszerek mellett, ezek segítségével is megtörténjen. A másik pedig az, hogy tanulóink, nemcsak a számítástechnika órán végzett képzésük folyamán, olyan informatikai alapokat szerezzenek, melyekkel felvértezetten kilépve a nagybetűs életbe eleget tudjanak tenni századunk folyamatosan változó követelményeinek.

„A Kormányzat erős célja, hogy a digitális képességek fejlesztése a leghatékonyabban kezdődhessen el az oktatási intézményekben, az általános iskolákban is. A jövő munkáinak jelentős része már a digitalizációra épül, nem lesz az életnek olyan része, ahol ez a technológia nem kap kiemelkedő szerepet.
Az ezzel kapcsolatos fejlesztésekből iskolánk sem maradhat ki, ezért az elmúlt év végén erről a fejlesztésről is tárgyalhattunk a KLIK vezetőjével illetve dr. Aradszki András országgyűlési képviselőnkkel. Jó érzés látni, hogy ez a fejlesztés most megvalósult, tovább dolgozunk azért, hogy iskolánk infrastrukturális fejlesztései tovább folytatódjanak”– mondta el szerkesztőségünknek Szolnoki Gábor polgármester.

A leírtak fontossága miatt döntött országunk vezetése arról, hogy a rendelkezésre álló anyagi források figyelembevételével, 2017 őszén, az oktatási intézményekben nagyarányú informatikai eszközfejlesztést hajt végre. A döntés hatására a közép-magyarországi régióban a költségvetési forrás terhére összesen 6,2 milliárd forintos informatikai fejlesztési támogatást kapott 650 iskola, amelynek keretében 14 ezer számítógép és monitor, 6 ezer laptop és 7 ezer projektor került a tanulói létszám arányában kiosztásra.

Mit is jelent ez községünk számára? Azt, hogy a számítástechnika termünkben a tanév második felében növendékeink már 22 új számítógépes konfiguráció segítségével bővíthetik informatikai ismereteiket, illetve a régi gépekkel kibővítetten kialakított 26 munkaállomás lehetőséget ad arra is, hogy azokat diákjaink interaktívan használhassák tudásuk mélyítésére a különböző szakórákon.

A nevelők oktató-nevelő munkáját pedig a továbbiakban 10 új laptop, illetve 10 igen jó minőségű projektor is segíti. A meglevő 5 mellett, így a 15-re emelkedett kivetítők száma lehetőséget ad arra is, hogy olyan helyeket alakítsunk ki, ahol ezek fixen felszerelve és bekábelezve gyorsan beüzemelhetők legyenek. Ez terveink szerint a két épületben összesen 9 termet fog érinteni. Az eszközök ily módú használata, azok állagának megóvása mellett, biztosítja, hogy nevelőink, az állandó hurcolás, szerelés és beállítás terhétől megkímélve, az eddigiekhez képest jóval nagyobb hatásfokkal építsék be tanítási tevékenységükbe azok használatát.

Az állami segítség által megvalósított, körülbelül tízmillió forint értékű technikai fejlesztés igen nagy előrelépést jelent iskolánk nevelő-oktató munkájának ellátásában. Remélhetőleg, az általuk adott lehetőségek párosulva tanítóink, tanáraink szakmai tevékenységével hamarosan meg fognak mutatkozni tanítványaink tudásának mélyülésében, növekedésében.

Az Iskolavezetés nevében
Egri Ferenc