FELHÍVÁS!

TISZTELT PARTNEREINK!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tárnok Nagyközség Önkormányzata elkészítette Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi Rendeletének munkaközi anyagát.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét arra, hogy Tárnok Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvéről és Településképi rendeletéről

2018. január 25-én (csütörtökön)

lakossági fórumot tartunk

a Polgármesteri Hivatalban

(2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.)

17:00 órai kezdettel.

 

Az elkészült dokumentumokkal kapcsolatban várjuk észrevételeiket, javaslataikat a fórumon, vagy írásban január 25-ig.

Tárnok Nagyközség Településképi Arculati Kézikönyvének és Településképi rendeletének munkaközi dokumentumai ide kattintva tekinthetők meg.

Minden önkormányzat jogszabály által előírt feladata a Településképi Arculati Kézikönyv elkészítése. E kiadvány célja a szemlélet-formálás, a segítségnyújtás a Tárnokon élőknek, ideköltözőknek, az itt működő vállalkozásoknak, és nem utolsó sorban az önkormányzatnak az építési tevékenység kereteinek meghatározásához. A törvény annak érdekében tette ezt a feladatot kötelezővé minden magyarországi település számára, hogy a települési közösségek hatékonyan óvják meg környezeti kultúrájukat, és fejlesszék azt.

Településképi Arculat Kézikönyvünk megalkotásánál kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy lakóhelyünk szépségeit és értékeit látványosan tudjuk bemutatni az Önök számára is. Reméljük, hogy e kiadványt böngészve, igazán kellemes hangulatban ismerhetik meg a gazdag történelmi múltra visszatekintő település értékeit és fejlődő jelenét.

A Kézikönyv feltárja és bemutatja a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit, értékeit, és településszerkezeti egységenként javaslatot tesz a településképhez illeszkedő új építészeti elemek alkalmazására. A Településképi Arculati Kézikönyv követendő példák felmutatásával, közérthető formában ad ajánlásokat az építkezőknek a minél kedvezőbb településkép megvalósulása érdekében.

Az arculati kézikönyv az Önök ajánlásai és javaslatai alapján még kiegészülhet, az esetleges tévedések kijavíthatók. Ehhez kérjük aktív segítségüket, várjuk javaslataikat és véleményüket!

A település arculatának megóvása, pozitív irányú fejlesztése érdekében a Kézikönyv alapján egy önkormányzati rendelet tervezete is elkészült, amely a településkép-védelem hatékony eszköze lehet a napjainkban egyre kisebb társadalmi, önkormányzati, hatósági kontrollal végezhető építési tevékenységek során.

A rendelet-tervezethez is várjuk javaslataikat, véleményüket 2018. január 25-ig papír alapon vagy elektronikusan a Polgármesteri Hivatal címére, vagy mondják el majd szóban a 2018. január 25-én megtartásra kerülő Lakossági Fórumon:

Tárnoki Polgármesteri Hivatal
2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.
titkarsag@tarnok.hu