Tárnokról szóló könyv készül

0
1859

Amint arról már beszámoltunk önkormányzatunk egy Tárnokról szóló könyv kiadása mellett döntött. Az elmúlt esztendőben ennek szakmai, pénzügyi előkészítése zajlott, mára pedig már megszületett az a szerződés is, amiben rögzítésre kerültek a pontos feltételek.

A könyv anyagának összeállításához szükséges szakmai koordinációra helyi szakember kapott megbízást, Dr. Muskovics Andrea Anna, néprajzkutató személyében, aki már az előkészítő szakmai munkában is részt vett.

A könyvvel kapcsolatban az alábbiakat fogalmazta meg:

„Településünk történetével és néprajzával eddig alig foglalkoztak. Szabó István Tanár Úr könyve összefoglalja Tárnok történetét, a hivatkozások hiánya miatt azonban sok forrást nem lehet megtalálni, emellett elsősorban leíró jellegű munkáról van szó, szakmailag nincsenek elemezve az események, az egyes korszakokról pedig inkább csak rövid összefoglalást kapunk. Településünk néprajzát tekintve még ennyire sem állunk jól. Az Igazgyöngyben szerepelnek Tárnok népi kultúrájával foglalkozó fejezetek, de ezek csak rövid és vázlatos képet adnak egy-egy témáról. Szükséges lenne azonban mind településünk történetét, mind pedig néprajzát szakmai szinten is feldolgozni. Ma már valóban igaz az a kijelentés, hogy a 24. órában vagyunk, gondolva itt arra, hogy most van még lehetőségünk arra, hogy olyanokkal beszéljünk, akik még emlékeznek a háború előtti évekre, amikor még a hagyományos értelemben vett paraszti társadalmak működtek. Néhány év, s már nem lesznek azok, akiktől gyűjteni lehetne, így örökre elvesznek azok az emlékek, amelyek segítségével megismerhetjük azt, hogy bő fél évszázaddal ezelőtt hogyan éltek a tárnoki emberek.

Tárnok mind történetét, mind pedig néprajzát tekintve sajátos település, amely nemzetiségi jellegéből adódik. Jelentőségét növeli, hogy mivel nem egy nagyobb szlovák tömbhöz tartozunk, mint például a pilisi falvak, hagyományos kultúránk a többi szlovák településtől is eltér. Ez elsősorban szokásainkban és viseletünkben mutatkozik meg. Néprajzi szempontból egyedülállóak az Öreghegy és Zapánszki pincéi.

Településünk történetében szintén több olyan esemény lezajlott, amelyek kutatásához nemcsak a levéltári forrásokra van szükség, hanem az eseményeket átélt személyek emlékeire is (II. világháború, Malenkij robot, lakosságcsere). Az idő itt is fogy.

2012 ősze óta Tárnokon több gyűjtés, kutatás is zajlott, amelynek eredményei eddig két könyvben láttak napvilágot. A zenekarok története és a Malenkij robotos visszaemlékezések mellett azonban számos más téma vár feldolgozásra. Arra nincs lehetőség, hogy valamennyi önálló könyvben jelenhessen meg, arra azonban igen, hogy településünk történetéről és néprajzáról egy olyan összefoglaló munka születhessen, amely nemcsak a tárnoki lakosokkal ismerteti meg Tárnok múltját, hanem ami mind a történészek, mind a néprajzkutatók körében egy elismert falumonográfiává válhat.”

A döntés előkészítő szakmai egyeztetések 2016-ban elkezdődtek, a 2017. május 25-i döntésével pedig Képviselő-testületünk összesen 10,5 millió forint pénzügyi forrást is biztosított, hogy az elkövetkezendő években a munka megakadás nélkül haladhasson.

Szolnoki Gábor polgármester: „Fontos pillanathoz érkeztünk el ezzel a döntéssel, hiszen a hosszas előkészítő, szakmai egyeztetések és döntések után a gyakorlati munka is elkezdődhet. Több éves folyamat a könyv előállítása, a kutatások, kéziratok elkészítésének tervezett ideje legalább két év. Ez után következhet a nyelvi és szakmai lektorálás, korrektúrázás, fényképek retusálása, az alaprajzok és egyéb rajzok, valamint a könyv szerkesztése, ez további fél éves munkát jelent.  A könyv főbb fejezeteiben településünk történetét, néprajzát és helytörténetét dolgozzák fel, a tervezett terjedelem nagyjából 500 oldal, természetesen képekkel, térképekkel, grafikákkal. 10 – 15 szakember foglalkozik majd a különböző témákkal. Önkormányzatunk részéről a szakmai koordinációt a Tárnoki Köz-Ért Kft. látja el, ennek feltételeit egy feladat ellátási szerződésben rögzítettük. A további, szakemberekkel történő megállapodásokat a Kft. köti meg. Bízom benne, hogy minden résztvevő a maximumot nyújtja majd a munkák során, hogy Tárnok településéhez méltó szakmai anyag szülessen.”