Álláshirdetés – Óvodapedagógus munkakör

0
927

Mesevár Óvoda – Tárnok
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. alapján
pályázatot hirdet
Mesevár Óvoda – Tárnok
Óvodapedagógus 2 fő
munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 2461 Tárnok, Templom utca 14.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A pedagógiai program alapján az óvodás gyermekek fejlesztése, sokoldalú tevékenységgel életkori sajátosságaiknak megfelelően. Belső szabályzatok alapján a pedagógiai feladatok szakszerű végrehajtása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Főiskola, Óvodapedagógus,
  •       Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

  • Kiváló szintű elkötelezettség, lelkiismeretesség, együttműködés, empátia és tolerancia,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. augusztus 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Mesevár Óvoda – Tárnok címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Templom utca . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II.-51.-2./2017 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus 2 fő.
  • Elektronikus úton Halmosné Liebhauser Szilvia részére a mesevar.ovoda@tarnok.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. augusztus 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. július 28.