Új forrást keresünk az óvoda építéséhez

0
1632

Amint arról már beszámoltunk, önkormányzatunk 2016-ban a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (a továbbiakban: Költségvetési törvény) 3. melléklet II. 4. pont szerinti Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatására című pályázaton indult.

A pályázati kiírás szerint a fejlesztési költség 95%-a, de maximum 2,2 millió Ft/férőhely volt finanszírozható, ami a 3 csoportszoba esetén mindösszesen 198.000.000 Ft lehet. Ezt a törvény írta elő. Az építésre és eszközbeszerzésre igényelt támogatás 188 millió Ft volt, ami mellé az önkormányzat 10 millió Ft önrészt biztosított.

A pályázat sikeres volt, az NGM/27401/2016 számú 2016.10.06-i keltezésű támogatói okiratában 170.550.986 Ft összegű támogatást ítélt meg.

Szolnoki Gábor polgármester szerkesztőségünknek elmondta: „Az eredményes pályázat részeként kiegészítettük a megnövekedett, várható önerő költségünket további tízmilliós forrással. Ezt követően közbeszerzést írtunk ki, amelynek eredményeként az első körben az öt felkért ajánlattevő közül csupán kettő nyújtott be ajánlatot. A legolcsóbb ajánlat: bruttó 318 millió Ft volt, így forráshiány miatt képviselő-testületünk az első közbeszerzést eredménytelenné nyilvánította. Következő lépésként a tervező céggel, valamint a műszaki szakemberekkel együtt az óvoda kivitelezésének műszaki tartalmát tízmilliós tétellel csökkentettük annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló keretből megvalósítható legyen a beruházás. Továbbá a településközpont fejlesztésre szánt keretet felhasználva, az első közbeszerzési eljárásból becsülhető magasabb költségre határoztuk meg az új óvoda kivitelezésére fordítható összeget – hangsúlyozta a polgármester.

Folytatta: „A második közbeszerzési eljárás első körében a meghívott 5 ajánlattevő közül, 3 nyújtott be árajánlatot, ezután következett az eljárás tárgyalási szakasza, ahol megrendelőként további csökkentéseket (műszaki tartalom és szerződéses feltételek) tettünk. Végső árajánlattételre, csökkentett műszaki tartalom mellett mindösszesen egy árajánlat érkezett be, ami legnagyobb döbbenetünkre –az elsőnél jelentősen magasabb–, bruttó 338,3 millió Ft lett – emelte ki Szolnoki Gábor.

Kifejtette: „Az ehhez szükséges önerő előteremtéséhez viszont már minden fejlesztési-, illetve céltartalékunkat erre az egyetlen beruházásra kellett volna fordítanunk, ez viszont nem vállalható gazdasági döntés lett volna. Mivel az önkormányzat által biztosított többletforrással sem volt elegendő a pénzünk ezért forráshiány miatt ismét eredménytelenné kellett nyilvánítanunk az eljárást. Természetesen az óvodabővítési elképzeléseinkről nem teszünk le. Az látható, hogy az ilyen típusú fejlesztések támogatása kormányzati-, és megyei szinten elsőbbséget élveznek, ezért azonnal megkezdjük egy új pályázat előkészítését” – húzta alá a polgármester.