Család-és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi tanácskozása

0
1241

2017. február 7-én került sor a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat éves tanácskozására, amelyen a jelzőrendszer több tagja is képviseltette magát. Jelen volt településünk polgármestere, Szolnoki Gábor, a Védőnői Szolgálat munkatársai, az Érdi Család- és Gyermekjóléti Központ kollégái, Dr. Szellák Norbert, Érd mb. rendőrkapitánya, a Tárnoki Rendőrőrs munkatársa, valamint a Tárnoki II. Rákóczi Ferenc Sportiskolai Általános Iskola és az Érdi Tankerületi Központ egy-egy képviselője is.

A tanácskozás alkalmával értékeltük az előző év intézkedési tervét, a jelzőrendszer működését. A cél a családsegítésben és a gyermekvédelemben egyaránt az, hogy az érintett szakemberek és intézmények között az együttműködés javuljon, az információáramlás hatékonyabbá váljon.

A tanácskozáson tájékoztatást adtunk a jelenlévőknek Szolgálatunk tevékenységéről.
Szabadidős programokat szerveztünk a prevenció jegyében, amelyek lényege új magatartásminták tanulása, szülő–gyermek közötti kapcsolat erősítése közös élményen keresztül, szabadidő hasznos eltöltése. Ilyen programok voltak a kézműves foglalkozások, kirándulások, gyermeknapi program, táborok szervezése.
Tavaly indult el a Csiribiri sarok, ahol fejlesztőpedagógus segítségével korán felismerve az esetleges mozgásproblémát, megkésett beszédfejlődést, időben megfelelő szakember felé tudtuk irányítani a családokat.

Szeptemberben indított Nyitott Kapu programunk jelenleg is szeretettel várja az érdeklődőket.

A kezelt problémák típusa szerint magas esetszámot mutatnak a lakhatással, megélhetéssel kapcsolatos problémák, a családban fellépő működési zavarok, válási problémák. Tavaly nőtt az iskolában megjelenő problémák – iskolai hiányzás, magatartásproblémák – esetszáma.
A tanácskozáson elhangzottak figyelembevételével készítjük el beszámolónkat a Képviselő-testület felé.

Baladincz Éva
családsegítő