Pályázat családsegítő munkakör betöltésére

0
2476
Fő utca 61. – Idősek Otthona

A Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat
a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
családsegítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Pest megye, 2461 Tárnok, Fő utca 61.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az 1997. évi XXXI. törvény és a 15/1998.NM rendelet szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Főiskolai végzettség, szociális munkás, szociálpedagógus,
  • Szakmai tapasztalat – legalább 3-5 év ,
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • B kategóriás jogosítvány,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • Szakmai tapasztalat gyermekvédelemben – 5 év feletti szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

  • Jó kommunikációs készség, problémamegoldó képesség, együttműködésre való készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kürthy Miklósné, Nagy Imréné nyújt a +36 23 786168, +36 23 387415  telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Tárnoki Szociális és Védőnői Szolgálat címére történő megküldésével (2461 Tárnok, Fő utca 61.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 100/B/2017 , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 6.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

  • tarnokhir.hu – 2017. január 16.