Tárnoki Búcsú: Október 8-10.

0
2879

Ebben az évben október 9-én, vasárnap ünnepeljük az 1731-37 között épült templomunk névadója, a Rózsafüzér királynéja emléknapját, ahol ezen a napon ünnepi szentmisét tartanak. Az ünnep pontos naptári napja október 7., az ünnepi szentmisét az e napot követő vasárnap tartják.

A búcsú egyházi alapokon nyugvó és világiasult hagyomány egyvelege, ahol az erős alap az egyházi tan, miszerint a búcsú feltételeinek teljesítésével lehetőség adatik az Isten színe előtt a már megbocsátott bűnökért járó büntetések elengedésére.

A búcsúk elnyerésének hasznosságát VI. Pál pápa is megerősítette az Indulgentiarium doctrina kezdetű – 1967. január elsejei keltezésű – apostoli konstitúcióban: „A lelkek üdvössége rendjében a búcsú javára válik nemcsak az egyes lelkeknek, hanem az egész keresztény társadalom életének, mert figyelmeztet a bűn gonoszságára; továbbá a szeretet gyakorlására serkent, amikor az elhunyt hívek javára ajánljuk; ugyanígy felébreszti az Istennel való teljes kiengesztelődés reményét.”

bucsu
Közös egyeztetés a búcsú helyszínén 2016. szeptember 29-én, a Fő utcában, Tárnokon.
Tárnoki búcsú: október 8-10.
Ma reggel közös helyszínbejáráson vett részt az önkormányzat részéről Szolnoki Gábor polgármester; a Rendőrség részéről, Bátyi László rendőrőrsparancsnok; a Tárnoki Polgárőrség részéről, Lepsényi Viktória; Steingruber Pál, vállalkozó és a Tárnoki Köz-Ért Kft. A megbeszélés eredményeként a búcsú helyszínét péntek 12.00 órától (október 7.) egészen hétfő éjfélig (október 10.) lezárják, így a korábbi évekhez hasonlóan a Berki útról és az Ulicska utcáról nem lehet majd rákanyarodni a Fő utcára. A helyszínt a Tárnoki Polgárőrség fogja biztosítani.

A hívő társadalom számára egy ilyen nap mindig kiemelkedő ünnep volt, az idők folyamán pedig mellé társult egy világi rész, vásárosokkal, mutatványosokkal, zenével, szórakozással.

Sajnos az eredeti ünnep ezáltal torzult, a rendszerváltás előtti ateista politika folytán pedig nagyobb szerepet kapott a külsőség.

Ennek ellenére a hívő embereknek bensőséges és fontos ünnepe ez a nap, amit Tárnokon régebben még egy helyi munkaszüneti nap is követett. A búcsú időszakára hagyományosan vendégeket hívnak a helyi lakosok, jó alkalom ez a régen látott családtagokkal, barátokkal való találkozásokra, a vallásos hagyományok ápolására.

kezmuves
2007-től kezdődően önkormányzatunk díjmentes lehetőséget nyújt a templom előtti téren az értéket jelentő kézműves termékeket árusítóinak, hogy a vásári forgatagban a minőségi népművészeti termékek, használati-és dísztárgyak is megjelenjenek, a tér pedig nyugalmasabb legyen.

Sz.G.