Elfogadták a Mesevár Óvoda új házirendjét

0
835

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében az óvoda házirendje a gyermeki jogok és kötelességek gyakorlásával, a gyermek óvodai életrendjével kapcsolatos rendelkezéseket állapítja meg.

A nevelési-oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület fogadja el. A házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra, a működtetőre többletkötelezettség hárul, a fenntartó, a működtető egyetértése szükséges.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete szeptember 15-i ülésén az új házirenddel egyetértett, így az életbe léphet.

Polgármesteri titkárság