Halmosné Liebhauser Szilvia

Újabb öt éves időszakra kapott megbízást a Mesevár Óvoda eddigi intézményvezetője. A négy helyszínen – Marton utca, Dózsa György út, Templom utca 14-, és 15. – működő önkormányzati fenntartású intézményben 350 – 360 gyermek nappali ellátásáról gondoskodnak.

halmos2
Képviselő-testületi ülés 2016. június 23-án

Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC tv. (továbbiakban Nkt.)  67. § (7) bekezdése alapján, a 43/2016.(III.24.) önk. számú határozatával pályázatot írt ki a Mesevár Óvoda intézményvezetői munkakörének betöltésére. A meghirdetett óvodavezetői pályázatra egy személy jelentkezett, az intézmény jelenlegi vezetője, aki a kiírási feltételeknek megfelelt. A pályázat véleményezési szakaszában vezetői pályázatát és a vezetői programját az alkalmazotti közösség és a szülői szervezet is véleményezte, majd a Humán Bizottság tárgyalta. A bizottság támogató javaslata alapján Képviselő-testületünk június 23-i ülésén a Mesevár Óvoda intézményvezetői feladatainak ellátásával Halmosné Liebhauser Szilviát  bízta meg 5 éves időtartamra, 2016. augusztus 1. napjától 2021. július 31. napjáig.