A portál tulajdonosa és üzemeltetője a 
Tárnoki Köz-Ért Településüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Kft. 

A szerkesztőség címe: 
2461 Tárnok, Dózsa György út 148. 
Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 11. 
Tel/fax: 23/388-616 

Főszerkesztő: Szalai Nikolett 
E-mail: szalai.nikolett@tarnok.hu

A tarnokhir.hu webszájton (‘lap’) található tartalom a Tárnoki Köz-Ért Kft. (‘kiadó’) szellemi tulajdona. 

A tarnokhir.hu fenntart minden, a lap bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A laphoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. 

A kiadó előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. 

A tarnokhir.hu oldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a kiadó előzetes írásbeli engedélye nélkül a lap tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is. 

A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. A tarnokhir.hu követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. 

A laptól értesüléseket átvenni csak a lapra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy az átvevő 
a) nem módosítja az eredeti információt, 
b) a lapra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. 

A tarnokhir.hu domain név, valamint a tarnokhir.hu név felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a tarnokhir.hu előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 

A hírügynökségek honlapunkon felhasznált hírei és fotói szerzői jogvédelem alatt állnak, a személyes és nem kereskedelmi felhasználás eseteinek kivételével tilos azokat akár eredeti, akár átírt formában bármilyen médiumban közölni, sugározni vagy továbbadni, részben vagy egészben számítógépen tárolni. 

A tarnokhir.hu pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.