– Vágányépítés:

– A 237-es szelvény környezetében, a jobb oldalon, a zajvédő falon kívüli részen padka kiegészítése

– A 46. sz. akna mellett padka rendezése

– Az V. sz. csonka vágány végében az ütközőbak mázolása matt fekete színre

– A kitérők porvédő lemezeinek igazítása

– Az állomás teljes területén gyomirtás

– Az I. sz. vágány mellett, a korábbi ideiglenes peronszegély vasbeton aljait el kell bontani, és a környezetében padkarendezést kell végezni

– A 241+20 szelvényben a baloldalon, a zajvédő fal mögötti területről föld depónia elszállítása, és tereprendezés a helyén

– A parkolók közötti kerethidak építésének megkezdése.

– Vasúti felsővezetékek kapcsán a következő munkák zajlanak: földelések javítása, utánfeszítések szabályozása és oszlopok festése, csíkozása, számozása.

– Zámori úti vasúti híd (231+67)

– Vízelvezető elemek elhelyezése az aluljáróban a Bp. felőli oldalon

A MUNKATERÜLETRE BELÉPNI SZIGORÚAN TILOS ÉS BALESETVESZÉLYES!